ZAMENJAVA TOPLOVODA ODPADNE GEOTERMALNE VODE;TURISTIČNI CENTER FAZANERIJA-ENERGETSKI DEL

Kategorija: 

 

JAVNO NAROČILO:

Naročnik je dne 27.03.2013 na portalu e-naročanje objavil popravek št. JN3509/2013. Popravek se nanaša na spremembo rokov za predložitev ponudbe, odpiranje ponudb ter sprememba razpisne dokumentacije, ki se nanaša na logotipe, ki morejo biti na dokumentaciji. S tem popravkom se preklicuje razpisna dokumentacija, ki je bila prvotno objavljena. Vse ponudnike pozivamo, da uporabijo POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE Z DNE 27.03.2013.

Javni razpis je odprt do:

12.04.2013 do 11. ure

Javno odpiranje bo:

12.04.2013 ob 12. uri.

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 3256/2013 dne 21.03.2012  objavila javni razpis za predmet javnega naročila: ZAMENJAVA TOPLOVODA ODPADNE GEOTERMALNE VODE;TURISTIČNI CENTER FAZANERIJA-ENERGETSKI DEL.

Javni razpis je odprt do 08.04.2013 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 08.04.2013 ob 11. uri, sejna soba odd. za infrastrukturo, okolje in prostor ter GJS - II. nadstropje Mestne občine Murska Sobota.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

Rok za prijavo: 
petek, 12. April 2013