Izjava o dostopnosti spletnega mesta murska-sobota.si

Mestna občina Murska Sobota se zavezuje omogočati dostopnost spletnega mesta murska-sobota.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto murska-sobota.si, za katerega skrbi občinska uprava Mestne občine Murska Sobota.

Za zagotavljanje dostopnosti spletnega mesta so bile zagotovljene sledeče prilagoditve:

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišča spremljamo in ob urejanju vsebin imamo v mislih tudi dostopnost za uporabnike. Prav tako sproti izboljšujemo posamezne gradnike in vsebine tega spletnega mesta glede na lastne kontrole in povratne informacije. Kljub temu določene vsebine tega spletnega mesta ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopne vsebine

Spodaj navedene vsebine še niso dostopne. Te vsebine so večinoma objavljene v preteklosti in zaradi količine objavljenih vsebin bi opremljanje teh vsebin z elementi dostopnosti to predstavljalo nesorazmerno kadrovsko in finančno breme za Mestno občino Murska Sobota. Določene datoteke za objavo na spletni strani tudi prejmemo brez ustreznih elementov dostopnosti. 

  • Nekatere slike v objavljenih vsebinah niso opremljene z nadomestnimi besedili ali pa nimajo vpisanega optimalnega nadomestnega besedila.
  • Nekateri skenirani dokumenti PDF, ki so priloge na straneh, nimajo ustreznih elementov dostopnosti (berljivo besedilo). V večini primerov vsebino teh dokumentov objavimo tudi na straneh, na katerih so priloženi.
  • Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna.
  • Nekatere vloge nimajo elementov dostopnosti in po njih ni možna navigacija s tipkovnico

V primeru da naletite na nedostopno vsebino, do katere želite dostopati, nas o tem prosim obvestite na mestna.obcina@murska-sobota.si.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 28.2.2023 na podlagi prve alineje točke a člena 3 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Povratne in kontaktne informacije

V primeru, da naletite na nedostopno vsebino, opazite neskladnost z zahtevami o dostopnosti, vas zanima kaj v zvezi z dostopnostjo tega spletnega mesta, ali nam želite poslati predlog v zvezi z dostopnostjo, nam prosim pišite na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pokličite na 02 525 16 77.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška 21
1000 Ljubljana
01 478 83 84
gp.mju@gov.si