Organizacija in naloge mestne uprave sta določena z Odlokom o organizaciji in nalogah Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/2015), ki določa mestno, njeno notranjo organizacijo, njene naloge in pristojnosti, ureja njeno delovanje ter določena pooblastila in način delovanja javnih uslužbencev.