Občinski nagrajenci

Odlok o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Ur. list RS, št. 33/97)

leto podelitve “častni občan” Mestne občine Murska Sobota plaketa Mestne občine Murska Sobota zahvalna listina Mestne občine Murska Sobota
2021 Janez Lanščak, posthumno TOM – telefon za otroke in mladostnike Murska Sobota
 • Dom starejših Rakičan
 • Čebelarsko društvo Murska Sobota

Posebno županovo priznanje:

 • Saubermacher Slovenija d.o.o.
 • Saubermacher-Komunala d.o.o.

2020

Milan Kučan

Ludvik Zelko

 • Gimnazija Murska Sobota
 • Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Murska Sobota, EHO Podpornica in Škofijska Karitas  Murska Sobota

2019

 

Prof. dr. Mitja Slavinec

 • Tadeja Hari
 • Pomursko društvo za kakovost
 • Koloman Horvat in Anton Škraban

2018

Franc Kuzmič, posthumno

Milan Vertot

 • Danica Flisar
 • Prostovoljno gasilsko društvo Krog

2017

 

Družina Rajh - Pintarič

 • Štefan Pavlinjek
 • Hotel Diana

2016

 

Janez Janko Kodila

 • Peter Podlunšek
 • Mišo Kontrec
 • Zavod Pomurski ekološki center (PEC)

2015

 

Društvo upokojencev Bakovci

 • Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • Franc Lukač
 • Erika Fürst

2014

Ladislav LIPIČ

Vladimir KAROLY, GMT

 • Bojan BRENČIČ
 • Drago TRŠAR

2013

Ivan OBAL

 
 • članom Območne obrtno-podjetniške zbornice za humanitarno dejavnost
 • Ernest EÖRY za prispevek k razvoju gasilske dejavnosti
 • Zdravstveni dom Murska Sobota ob 80. letnici delovanja

2012

Vladimir GOLDINSKIJ

mag. Franc KUZMIČ, za svoj izjemen prispevek na področju popularizacije zgodovine in naše kulturne dediščine

 • Karel POJBIČ za dolgoletno uspešno vodenje podjetja Mlinopek
 • Potapljaško društvo Murska Soboto ob 40. letnici delovanja
 • Josip HORVAT, za pozitiven zgled in vsakodnevni doprinos k lepšemu kraju ter čistemu in zelenemu mestu Murska Sobota

2011

Andrej GERENČER

Marija GRUŠKOVNJAK, specialna pedagoginja, za svoj nesebični in strokovni prispevek na področju najbolj ranljivih  ljudi v naši občini.

 • Televizija AS, za kakovosten in zanimiv lokalni televizijski program in prispevek k ugledu in razvoju Mestne občine Murska Sobota.
 • Podjetje Saubermacher Saubermacher Komunala Murska Sobota d.o.o., ob 20. letnici delovanja
 • Elizabeta ROŽMAN, za svoje uspešno, nesebično, večletno in požrtvovalno delo na področju kulture.

2010

 

Jože STVARNIK za večletne uspehe trajnejšega pomena pri zagotavljanju pogojev za nadaljnji razvoj področij vzgoje in izobraževanja ter šolskega športa v Mestni občini Murska Sobota

 • - Marija HORVAT, za uspešno, nesebično, dolgoletno in požrtvovalno delo na področju socialnega varstva in dela s starejšimi in pomoči potrebnimi ljudmi
 • - Marija BAČIČ, za dolgoletno strokovno delo, usmerjeno v vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter integracijo le-teh v lokalni in širši družbeni prostor
 • - Športna zveza Murska Sobota ob 50. obletnici obstoja in uspešnega delovanja

2009

 

Mirko ŠERUGA za življenjsko delo na področju atletike

 • - Janez KOVAČ za uspešno, nesebično in požrtvovalno delo pri vodenju Društva upokojencev Murska Sobota v obdobju od leta 2003 do 2009
 • - Gimnazija Murska Sobota ob 90. letnici obstoja in uspešnega delovanja

2008

Anton Tonček KOS

Julijana RAJNAR, za življenjsko delo na področju zdravljenja odvisnih od alkohola

 • Darko RUDAŠ, za uspešno in aktivno 12. letno delovanje na področju Romov
 • Območna obrtno – podjetniška zbornica Murska Sobota, ob 40. letnici delovanja
 • Marjan ČENAR, za sodelovanje pri ustanovitvi in večletno strokovno, organizacijsko in animacijsko delo pri delovanju Društva za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Murska Sobota

2007

   
 • Društvo upokojencev Murska Sobota ob 60. letnici uspešnega delovanja
 • Aeroklub Murska Sobota ob 60. letnici uspešnega delovanja
 • Helena FRUMEN, učiteljica biologije in kemije, za uspešno delo z mladimi ter aktivnosti v skrbi za varovanje okolja.

2006

 

Štefan BARBARIČ

 • Borut BRUMEN, posthumno, za uspešno delo na področju etnologije in socialne kulture
 • Anka SUHADOLNIK, za uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja

2005

 

mag. Branko ŠKAFAR

 • Angela NOVAK, ravnateljica Osnovne šole III Murska Sobota
 • Franc ZVER, zborovodja pevskega zbora Društva upokojencev Murska Sobota
 • Matej FICKO, dijak Gimnazije Murska Sobota

2004

 

Podvodna reševalna enota

 • Ludvik NEMEC, ravnatelj Osnovne šole II Murska Sobota
 • Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota

2003

 

Društvo upokojencev Murska Sobota

 • Veterinaria d.o.o. Murska Sobota
 • Moto klub veterani Murska Sobota

2002

 

Regionalni center zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije s sedežem v Murski Sobota

 • Gasilsko društvo Murska Sobota
 • Saubermacher & Komunala M. Sobota
 • Radenska Zvezda-Diana M. Sobota

2001

Miki MUSTER,

akademski kipar; risar, karikaturist, ilustrator in filmar

 
 • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
 • Osnovna šola IV Murska Sobota
 • Osnovna šola II Murska Sobota

2000

 

Jože VILD

 • Jože HORVAT
 • Franc FLEGAR

1999

Peter SCHNELL,

nadžupan mesta Ingolstadt

Evgen TITAN

 • Srednja ekonomska, trgovska in upravno administrativna šola M. Sobota
 • Dijaški dom Murska Sobota
 • Gimnazija Murska Sobota

1998

 

kolektiv Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, za postavitev stalne muzejske zbirke

 • Anton KOS
 • Območna obrtna zbornica Murska Sobota
 • Srednja kmetijska šola Rakičan

1997

 

Štefan VARGA, Kupšinci, za vrhunske dosežke v kajaku in kanuizmu

 • Štefan SMEJ, posmrtno, za vrhunske dosežke in življenjsko delo v kulturi, etnologiji, ekologiji in filozofiji
 • Uredništvo radia Murski val
 • Društvo gluhih in naglušnih M. Sobota (Franc ŠKAFAR, Sonja ŠVENDA)

1996

PRIZNANJA NISO BILA PODELJENA

1995

PRIZNANJA NISO BILA PODELJENA

OBČINSKE NAGRADE OBČINA MURSKA SOBOTA (1974-1994)
pdf (287.78 KB)