ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Co-funded by the Horizon 2020 Programme of the European Union

 

Mestna občina Murska Sobota kot partner v projektu 
ELENA Program trajnostne mobilnosti v Sloveniji

Mestna občina Murska Sobota se je v prizadevanjih za trajnostni razvoj lokalnega okolja kot konzorcijski partner vključila v program ELENA »Sustainable Mobility Programme in Slovenia«. 

Gre za evropski mehanizem tehnične pomoči za energetsko učinkovitost in trajnostno mobilnost. 
Projekt, ki se je uradno začel izvajati januarja 2021 in bo trajal do konca leta 2024, sofinancira Evropska komisija preko Evropske investicijske banke.

Konzorcijska pogodba med partnerji vključuje 9 občin in dve podjetji, to so mestne občine Novo mesto (kot vodilni partner), Kranj, Maribor, Murska Sobota in Celje, občine Laško, Slovenske Konjice, Zreče in Slovenska Bistrica ter podjetji ELES, d.o.o. in Pošta Slovenije d.o.o. 

Celoten projekt je upravičen do 2.388.000,00 evrov tehnične pomoči Evropske investicijske banke, od tega zneska je Mestna občina Murska Sobota upravičena do 142.200,00 evrov.

Globalni cilji evropskega mehanizma ELENA (European Local Energy Assistance) so povečanje energetske učinkovitosti, izraba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpustov C02, prednostne naloge projekta »ELENA Program trajnostne mobilnost v Sloveniji« pa so usmerjene v tehnično pomoč pri snovanju in izvedbi ukrepov trajnostne mobilnosti, s poudarkom na kolesarskih in peš povezavah ter različnih oblikah elektro-mobilnosti.

Gre za pomemben korak naprej v prizadevanju za celovito trajnostno mobilnost, ki je ena izmed prioritet tudi v naši celostni prometni strategiji.

Projekt ELENA Slovenia Mobility je bil s strani Evropske investicijske banke prepoznan kot eden boljših projektov trajnostne mobilnosti. Namenjen je kritju stroškov izdelave različne dokumentacije pred dejansko izvedbo investicij.

S pomočjo mehanizma ELENA MOBILITY bo Mestna občina Murska Sobota sofinancirala izdelavo projektnih in drugih dokumentacij, potrebnih za izvedbo projektov, s katerimi se želi zagotoviti kvalitetne in varne površine za kolesarje in pešce. 

S pomočjo sredstev iz mehanizma ELENA MOBILITY bo podprta izdelava projektnih in drugih dokumentacij za naslednje odseke: ureditve na Ulici Staneta Rozmana, Ulici arhitekta Novaka, Slomškovi ulici, Gregorčičevi ulici in Noršinski ulici. 

Mehanizem ELENA MOBILITY je naslednji v nizu evropskih mehanizmov s pomočjo katerih mestna občina uspešno črpa evropska sredstva.

V Murski Soboti, 20.12.2021