100% subvencije Eko sklada za materialno ogrožene

Slika
Park pozimi

Nedavno je Eko sklad, slovenski okoljski sklad, objavil razpis v sklopu katerega namenja izdatna finančna sredstva energetsko revnim gospodinjstvom. V okviru tega javnega poziva je možno pridobiti spodbudo v višini do 18.000 EUR oz. do 12.000 EUR za toplotno izolacijo streh, fasad, vgradnjo energetsko učinkovitih oken, zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ter za druge energetsko varčne rešitve. Na javni poziv se lahko prijavijo tisti, ki so vsaj polovični lastniki stanovanjskih stavb oz. stanovanj, ki so materialno ogroženi in živijo v stavbah, ki so resnično v slabem stanju in potrebne energetske prenove.

Za pripravo vlog za materialno ogrožene so na razpolago regijski koordinatorji Eko sklada, ki brezplačno vodijo administrativne postopke (potrebno je zgolj stopiti v kontakt z njimi). Na območju naše občine so to:

Tadej Buzeti; www.ekoasistenca.si 071 690 275
Sonja Šavel; sonja.savel@mozaik-drustvo.si070 336 663
Anja Žižek; anja.zizek@mozaik-drustvo.si070 673 759