Gradbena dela na Tomšičevi ulici

torek, 20. Avgust 2019

Na Tomšičevi ulici te dni pospešeno potekajo gradbena dela, s katerimi bo obnovljena javna infrastruktura.

V južnem delu (v smeri proti obvoznici) izvajalec pripravlja površino prometnih pasov za asfaltno prevleko. Na tem območju bo uvedena tudi nova prometna ureditev (kolesarska pasova v obe smeri, vozni pas za motoriziran promet brez sredinske črte).

V krajšem, severnem delu Tomšičeve ulice pa je v izvedbi rekonstrukcija pločnika za pešce, drevoreda in vseh komunalnih vodov v območju. Obnovljen bo tako vodovodni sistem, javna razsvetljava, kakor tudi elektro in telekomunikacijski vodi pristojnih upravljavcev omrežij.

Dela bodo predvidoma zaključena v prvem tednu meseca septembra. 

Vse stanovalce Tomšičeve ulice prosimo za strpnost, udeležence v prometu pa za še večjo pazljivost v času gradbenih del.