Javna predstavitev delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Mestna občina Murska Sobota objavlja javno predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja v ob jedrski ali radiološki nesreči v Mestni občini Murska Sobota.

Omenjeni predlog načrta si lahko ogledate na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota oz. v prilogi ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota; Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v sprejemni pisarni, do vključno 24.11.2022, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Datoteka
Delni načrt ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči.pdf
pdf (1.74 MB)