Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija)

V času med 10. februarjem 2023 ter 13. marcem 2023 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 53 (Športno rekreacijski center Fazanerija). Ogled razgrnjenega gradiva je možen v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 v času uradnih ur ter na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

V sklopu javne razgrnitve bo v sredo, 1. marca 2023, ob 16.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota javna obravnava.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost podati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo do vključno ponedeljka 13. marca 2023 pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si. Pripombe se lahko poda tudi na javni obravnavi pisno ali ustno na zapisnik.

Datoteka
javno_naznanilo_o_javni_razgrnitvi_oppn_so_53_src_fazanerija.pdf
pdf (587.7 KB)
Obrazložitev postopka OPPN ŠO 53 - ŠRC Fazanerija
pdf (193 KB)
Odlok OPPN ŠO 53 - ŠRC Fazanerija
pdf (227.2 KB)
Grafični del OPPN ŠO 53 - ŠRC Fazanerija
pdf (10.03 MB)
Priloge
zip (11.82 MB)