Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje ''Potrošnik'' (za namen TC Mercator)

V času med 5. aprilom 2023 ter 5. majem 2023 poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje ''Potrošnik'' (za namen TC Mercator). 

Ogled razgrnjenega gradiva je možen v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 v času uradnih ur ter na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

V sklopu javne razgrnitve bo v sredo, 19. aprila 2023, ob 16.00 uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota javna obravnava.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost možnost podati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek prostorskega akta. Pripombe in predlogi se lahko podajo do vključno petka 5. maja 2023 pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota oziroma na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si. Pripombe se lahko poda tudi na javni obravnavi pisno ali ustno na zapisnik.

Datoteka
SD ZN Mercator - 1 odlok.pdf
pdf (222.4 KB)
SD ZN Mercator - 2 obraz postopka.pdf
pdf (170.15 KB)
SD ZN Mercator - 3 javno naznanilo javne razgrnitve.pdf
pdf (587.26 KB)
SD ZN Mercator - 4 spremljajoce gradivo.pdf
pdf (9.85 MB)
SD ZN Mercator - 5 graficni del.pdf
pdf (4.62 MB)