Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje ''Potrošnik''

Objavljamo JAVNO NAZNANILO, s katerim vas obveščamo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje ''Potrošnik'' (za namen TC Mercator). 

Javna razgrnitev bo potekala med 5. 4. 2023 in 5. 5. 2023. Gradivo bo objavljeno na spletni strani občine z dnem začetka javne razgrnitve.
 

Datoteka
Javno naznanilo - SD ZN Merkator.pdf
pdf (587.26 KB)