Kurite pravilno, v peč sodijo le suha drva!

Slika
Komasacija

Pred nami so hladni večeri in jutra, ko se bodo v naših domovih zopet prižgale ogrevalne naprave. Kot je to v zimskih mesecih že stalnica, bomo lahko preko različnih komunikacijskih kanalov spremljali vsakodnevno stanje zdravju škodljivih delcev PM 10. Ker si želimo, da bi bila opozorila o povišanih vrednosti čim manj pogosta, znova opozarjamo na pravilno kurjenje:

-       suha drva max 20% vlažnosti (idealno okrog 10%) – bukova drva naj bi se sušila dve leti, hrastova pa celo dve do tri leta,

-       primerna dimenzija polen,

-       redno vzdrževanje kurilne naprave in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov,

-       pred kurjenjem iz kurišča odstraniti pepel in morebitne druge ostanke,

-       loputo za odvod zgorevalnega zraka pred kurjenjem odpreti na maksimum,

-       polena naj bodo zložena križno,

-       temen plamen na izstopu iz dimnika je neprimeren,

-       novo kurilno napravo izberite s pomočjo strokovnjaka (svetovalna mreža ENSVET – svetovanje je brezplačno).

 

Kaj ne sodi v peč:

-       prebarvan les (pohištvo, izdelki iz iverke, zaboji za sadje),

-       embalaža pijač in hrane (plastenke, vrečke, zamaščen papir),

-       papir (karton, časopisi, pisarniški papir),

-       drugi gorljivi materiali (blago, čevlji, plastika).

 

S pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa bo izkoristek peči večji, izpusti prašnih delcev in drugih škodljivih snovi pa manjši.

Prav vsak uporabnik lahko torej prispeva svoj delež k manjši onesnaženosti, posledično boljšemu zdravju, zraven pa še privarčuje kak evro.

Pri izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka je pomembno tudi izvajanje meritev. V sklopu projekta City Cooperation II je bil že vzpostavljeni državni sistem merilnih naprav nadgrajen z merilno napravo, ki omogoča spremljanje izmerjenih vrednosti delcev PM 10 v realnem času, v prihodnje pa bo omogočeno tudi sms obveščanje občanov ob dnevih s visoko vsebnostjo delcev. Na spletni strani Mestne občine Murska Sobota je preko infografike vzpostavljen semafor, ki v realnem času prikazuje vrednosti prašnih delcev.