Obvestilo občanom glede obveznosti priključitve na javni vodovod

Gospodinjstva v Mestni občini Murska Sobota, ki še niso priključena na javni vodovod obveščamo, da se mora vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, priključiti na javni vodovod v skladu z določili Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 121/2021) in Tehničnega pravilnika (Uradni list RS, 14/2018).

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja samo v stavbah ali gradbeno inženirskih objektih, ki so oddaljene več kot 200 m od javnega vodovoda ali več kot 30 m od obstoječega priključka na javni vodovod.

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota bo v naslednjih mesecih poostreno izvajal nadzor nad nepriključenimi objekti.

Za več informacij glede postopka priključitve na javni vodovod pokličite na mestno upravo na telefonsko številko 02 525 16 50 ali po elektronski pošti: ksenija.weiss@murska-sobota.si