Odpadki v okolju

Slika
IMG_20210302_125143

Vodja Mestnega inšpektorata Denis Gjerek in občinska inšpektorica Ksenija Weiss sta v oddaji Soboški ekran na IDEA TV spregovorila o problematiki vse večje količine odpadkov v naravi, nevestnih lastnikih psov, ki ne pospravljajo pasjih iztrebkov, divjih odlagališčih, zapuščenih vozilih in letošnjih očiščevalnh akcijah, ki žal zaradi epidemije ne morejo potekati množično.

 »V parku, ulicah v mestu in primestnih naseljih se po sprehajališčih znajde veliko pasjih iztrebkov. Nevestni lastniki psov tako s svojimi dejanji žal mečejo slabo luč na vse lastnike psov. Ko si kupiš, psa moraš vedeti, da boš poleg hranjenja moral za psom pobirati tudi pasje iztrebke,« pravi vodja mestnega inšpektorata Denis Gjerek. Sicer  lastnika za nepobiranje iztrebkov lahko doleti 125 evrov kazni. 

Globa 500 evrov pa lahko doleti kršitelje, ki odvržejo odpadke v naravi, na t.i divja odlagališča.

Sicer v občini opažamo vedno več odvržene embalaže ponudnikov hitre prehrane kot druge embalaže, papirja, zato pozivamo občanke in občanke, da skrbno odlagajo odpadke na za to namenjena mesta. 

Namen inpšekcijskega nadzora je zagotavljanje varnega, predvsem pa čistega okolja v katerem živimo vsi občani Mestne občine Murska Sobota. 

Na vse povzročitelje nepravilno odloženih odpadkov apeliramo, da odpadke odlagajo v zato namenjene zabojnike oziroma koše in odpadkov ne odlagajo v naravi!

Kosovne odpadke lahko odpeljete v Zbirni center Murska Sobota, Obrtna ulica 40, 9000 Murska Sobota, ki je odprt od ponedeljka do petka med 9.00 in 18.00  ter ob sobotah med 8.00 in 14.00 . Ob nedeljah je center zaprt.

Čistilne akcije po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih bodo letos potekale individualno, brez množične udeležbe. Za vse informacije se občani lahko obrnejo na predsednike krajevnih skupnosti oz. mestnih četrti.

Celoten prispevek s pozivom za varovanje okolja in skrb za čistočo naše občine si lahko ogledate na tej povezavi  

Občane in obiskovalce Mestne občine Murska Sobota pozivamo, da z odgovornejšim ravnanjem prispevajo k čistemu okolju in doslednemu upoštevanju navodil glede ločevanja in predaje odpadkov. Skupni cilj nas vseh je zmanjšanje odloženih odpadkov v okolju.

Za čisto okolje v katerem je življenje lepše!