Predstavitev EKO Sklad ukrepov

Dokument je pripravila Energetska svetovalna pisarna Murska Sobota, v njem pa je kratka predstavitev energetske svetovalne pisarne ter ukrepov, za katere EKO Sklad občanom omogoča pridobitev finančnih spodbud.

Datoteka
ENSVET_predstavitev EKO sklad ukrepov
pdf (165.63 KB)