PREPOVEDANO KURJENJE KOMUNALNIH IN DRUGIH ODPADKOV

Slika
kurjenje

Mestni inšpektorat Mestne občine Murska Sobota obvešča, da je zaradi zagotovitve varovanja okolja, varstva občanov in premoženja PREPOVEDANO KURJENJE KOMUNALNIH IN DRUGIH ODPADKOV v malih kurilnih napravah. V skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki je kurjenje le-teh prepovedano, saj s takim početjem neposredno škodujemo naravi in ogrožamo svoje zdravje ter zdravje ljudi v neposredni okolici.

V malih kurilnih napravah je dovoljeno kuriti le mehansko obdelan les, prepovedano je kurjenje stavbnega pohištva, pohištva, lesene embalaže, lesnih odpadkov ipd. Tudi papir, čeprav v majhnih količinah ali za podžig, ni primeren. Upoštevajte navodila proizvajalca in kurite samo tista goriva, za katera je dokazano, da bodo v kurišču zgorela s pričakovanimi emisijami in izkoristki. Poskrbite za redno čiščenje in vzdrževanje kurilnih naprav, dimniških priključkov in dimnika. Tako boste preprečili morebiten dimniški požar, povečano porabo goriva ter zamašitve dimnika in peči.

Nepravilnosti pri kurjenju lahko občani prijavijo na Inšpektorat RS za okolje, podnebje in energijo, OE Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota (tel.: 02/512 49 15; oe-ms.irsoe@gov.si) in sicer za pravne osebe. Kršitelje, ki so fizične osebe, glede nedovoljenega kurjenja snovi v kurilni peči prijavite na Inšpektorat RS za okolje, podnebje in energijo, OE Maribor, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor (tel.: 08/181 45 38; oe-mb.irsoe@gov.si)