Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sanacija kanalizacije v Černelavcih

ponedeljek, 12. Avgust 2019

Urejena kanalizacijska, vodovodna, cestna in preostala javna infrastruktura je osnova kakovostnega bivanja.

Prav zaradi te pomembnosti mora javna infrastruktura slediti razvoju mesta in primestnih naselij. Mestna občina Murska Sobota je že v preteklih letih pristopila k reševanju problematike na področju kanalizacije. Kmalu bodo zaključena sanacijska dela na kanalizacijskih vodih na Dalmatinovi in Slovenski ulici v Černelavcih.

Težave ob močnejšem dežju

Klimatske spremembe povzročajo vse pogostejša neurja, ki jih spremljajo izjemno močni sunki vetra, večje količine dežja v kratkem časovnem obdobju in občasno tudi toča. Na nekaterih območjih oziroma na določenih odsekih kanalov se že dalj časa, tudi do dvajset let, pojavljajo težave z odvajanjem vode ob večjih nalivih. V Černelavcih so s sanacijo severnega zbiralnika začeli že v letih 2016 in 2017. Kljub sanaciji zbiralnika se je izkazalo, da imajo krajani, ki so priključeni na sekundarno omrežje, ob večjih dežnih padavinah v krajšem časovnem obdobju še vedno težave z odvajanjem vode. V Černelavcih je namreč vzpostavljen mešani sistem kanalizacije, kar pomeni, da se sočasno odvajata meteorna in fekalna voda. Mestna občina Murska Sobota je zato v letu 2018 skupaj z upravljavcem javnim podjetjem Komunala pristopila k reševanju problematike na sekundarnem omrežju. Izdelali so analizo meteornega odvajanja, ki je pokazala, da je sistem, ki je bil zgrajen pred skoraj tremi desetletji, neustrezen, zastarel in na določenih odsekih prešibak. Ker se je v zadnjih dvajsetih letih število uporabnikov javne infrastrukture v naselju najbolj povečalo, prihaja do poplav na cestiščih in vdorov vode v kletne prostore stanovanjskih objektov.

Ohranjen mešani sistem, nadgradnja s cevmi večjega premera

Krajanom so za rešitev sanacije obstoječega kanalizacijskega sistema predstavili tri različne možnosti. Izbrana je bila prva, po kateri se ohrani obstoječi mešani sistem, ki bo nadgrajen s cevmi večjega premera v novem delu naselja, in sicer na isti lokaciji, kot je obstoječa kanalizacija. Investicija za celoten obseg kanalizacije ima ocenjeno investicijsko vrednost milijon evrov. K temu je treba prišteti še morebitne stroške sanacije severnega zbiralnika, na katerem pretoke spremljajo z vzpostavitvijo dveh novih merilnih mest (na začetku in koncu naselja).

Kmalu zaključena dela na Dalmatinovi in Slovenski ulici v Černelavcih

V lanskem letu se je začela sanacija kanala K7 (del Dalmatinove, Liškove in Slovenske ulice), z notranjo zatesnitvijo se je povečala pretočnost, podzemni jaški so bili na delu kanalizacije, kjer so dimenzije kanala ustrezale izdelani analizi, dvignjeni na nivo cestišča. Na tem kanalizacijskem vodu so dela zaključena, manjka le še asfaltna prevleka. Dela bodo zaključena v juniju. Namestili so tudi merilca za meritev pretočnosti na severnem zbiralniku pred in za naseljem Černelavci, s katerima spremljajo pretočnost severnega zbiralnika. Letos je predvidena še prenova kanala K8 (Črtomirova ulica in del Liškove ulice), ki je trenutno v fazi javnega naročanja. »Če ne bo pritožb, bo pogodba za izvajanje podpisana v dveh mesecih, dela se bodo začela predvidoma julija in bodo trajala tri mesece,« pravi Jožica Gomboc iz mestne uprave. V načrtu razvojnih programov za obdobje med letoma 2020 in 2022 je predvidena tudi sanacija preostalih kanalizacijskih vodov.

Ksenija Glažar, Soboške novine junij 2019