Sprejet Akcijski načrt za razvoj romske skupnosti

Slika
Akcijski načrt Romi

Danes je potekala predstavitev akcijskega načrta za razvoj romske skupnosti v Mestni občini Murska Sobota, ki želi nasloviti potrebe in izzive romske skupnosti ter zagotoviti njihovo enakovredno vključevanje v lokalno skupnost v obdobju 2023-2030.

Na dogodku so bili predstavljeni ključni poudarki pripravljenega dokumenta, ki ga je formalno potrdil še župan Mestne občine Murska Sobota, Damjan Anželj, v prisotnosti direktorja Urada za narodnosti, mag. Stanka Baluha, podžupana Jureta Langa, člana KS Pušča Dejvida Horvata ter pripravljavcev programa mestnega svetnika Darka Rudaša in Roka Petje. Predhodno je program potrdila tudi Komisija za romska vprašanja. S potrditvijo akcijskega načrta Mestna občina Murska Sobota izraža svojo zavezanost k izboljšanju položaja in vključevanju romske skupnosti v okolje.

Cilj Mestne občine Murska Sobota je ustvariti kakovostno, varno in privlačno okolje za romsko skupnost, kjer bodo lahko enakopravno sodelovali v družbenem, gospodarskem in kulturnem življenju. S tem namenom jim bo zagotovljen enak dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in primernih bivalnih pogojev. Hkrati želimo opolnomočiti romsko skupnost, da bodo lahko aktivno sodelovali pri oblikovanju lastne prihodnosti in prihodnosti širše družbe. Z ustvarjanjem priložnosti in razvojem spretnosti bomo opremili romsko skupnost z orodji in znanjem, ki jih potrebujejo za uspeh, pri čemer bomo še posebej poskrbeli za podporo mladih.

V dokumentu so opredeljena prioriteta področja, ki jih je treba obravnavati na področju razvoja romske skupnosti. Med njimi so zagotavljanje kakovostnega in zdravega bivalnega okolja ter izboljšanje dostopa do stanovanj in stanovanjski razvoj Pušče. Poleg tega se bo pozornost namenila tudi izobraževanju, zaposlovanju in socialni varnosti romske skupnosti.

Datoteka
Akcijski načrt za razvoj romske skupnosti v MOMS
pdf (8.35 MB)