Spremembe pri subvencioniranju ukrepov učinkovite rabe energije

Slika
Slika

Občane obveščamo, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RRS, št. 203/2021), ki stopi v veljavo 1. marca 2022. Z dnem uveljavitve predmetnega odloka bo tako prenehal veljati Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/17 in 160/20), ki je občanom Mestne občine Murska Sobota zagotavljal nekoliko višje subvencije za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije.

Postopki za dodelitev spodbud za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije začeti v skladu z Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota, ki na dan 1. marec 2022 še ne bodo končani, se bodo zaključili po starem.

Občanom, ki razmišljajo o zamenjavi stare kurilne naprave ali o prehodu na novi energent, svetujemo, da si pravočasno priskrbijo informacije, kako opisana sprememba vpliva na možnosti pridobivanja subvencij za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. Vsi aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/, brezplačen nasvet pa lahko občani dobijo tudi preko mreže energetskih svetovalcev ENSVET. Za brezplačno energetsko svetovanje se je potrebno naročiti na tel.: 02 525 16 77.