Vsi lahko prispevamo k manjši onesnaženosti zraka!

Slika
Kakovost zraka

Topla jesen nas je dolgo razvajala,  vendar se je ozračje ohladilo in začela se je kurilna sezona. Žal večkrat opažamo, da se iz nekaterih dimnikov vali gost temen dim, kar kaže na to, da se ne kuri z ustreznimi kurivi.

Ker si želimo, da bi bila opozorila o povišanih vrednostih zdravju škodljivih delcev PM 10 v naši občini čim manj pogosta, znova opozarjamo na pravilno kurjenje:

-       suha drva max 20% vlažnosti (idealno okrog 10%) – bukova drva naj bi se sušila dve leti, hrastova pa celo dve do tri leta,

-       primerna dimenzija polen,

-       redno vzdrževanje kurilne naprave in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov,

-       pred kurjenjem iz kurišča odstraniti pepel in morebitne druge ostanke,

-       loputo za odvod zgorevalnega zraka pred kurjenjem odpreti na maksimum,

-       polena naj bodo zložena križno,

-       temen dim na izstopu iz dimnika je neprimeren,

-       novo kurilno napravo izberite s pomočjo strokovnjaka (svetovalna mreža ENSVET – svetovanje je brezplačno).

 

Kaj ne sodi v peč:

 

-       prebarvan les (pohištvo, izdelki iz iverke, zaboji za sadje),

-       embalaža pijač in hrane (plastenke, vrečke, zamaščen papir),

-       papir (karton, časopisi, pisarniški papir),

-       drugi gorljivi materiali (blago, čevlji, plastika).

S pravilnim kurjenjem in uporabo suhega lesa bo izkoristek peči večji, izpusti prašnih delcev in drugih škodljivih snovi pa manjši.

Prav vsak uporabnik lahko prispeva svoj delež k manjši onesnaženosti, posledično boljšemu zdravju, zraven pa še privarčuje.

Pri izvajanju ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka je pomembno tudi izvajanje meritev. Na območju Mestne občine Murska Sobota imamo vzpostavljena tri merilna mesta za merjenje prašnih delcev PM10. Dve od teh sta v državni pristojnosti, eno merilno napravo pa je vzpostavila mestna občina. Na tej povezavi je preko infografike vzpostavljen semafor, ki v realnem času prikazuje vrednosti prašnih delcev.