Zapuščena in odslužena vozila

Slika
zapuščeni avto

Ob vse večji stopnji motorizacije se družba srečuje tudi z vse večjim problemom zapuščenih oziroma odsluženih motornih vozil – avtomobilov. S slednjim problemom se soočajo tudi občinski redarji, ki vse pogosteje ob nadzoru javnih površin naletijo na odslužena, zapuščena vozila.

V nekaterih primerih gre za neodgovorne lastnike vozil, v večini primerov pa posamezniki ne vejo oziroma ne najdejo pravega naslova za predajo odsluženega vozila v razgradnjo. Z letom 2018 je Zakon o dajatvah na motorna vozila predvidel dajatev na odjavljena vozila, katero so zavezani plačila lastniki odjavljenih vozil. Višina dajatve za odjavljeno vozilo znaša najmanj 25 eurov na leto. Obveznost plačila dajatve med drugim preneha, če se vozilo odda v razgradnjo.

V primeru ko občinski redar ali policist na javni površini zazna zapuščeno-odsluženo vozilo, nanj namesti odredbo o odstranitvi vozila v roku 3 dni. V kolikor tega lastnik ne stori, se vozilo odstrani na stroške lastnika. Prav tako se zoper lastnika začne postopek o prekršku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga z globo 120,00 €, saj lastnik vozila ni upošteval odredbe pooblaščene uradne osebe. Prav tako je lastnik zapuščenega in odstranjenega vozila zavezan tudi vseh kasnejših stroškov, kot je strošek odvoza, hrambe in razgradnje vozila.

Da se lastnik odsluženega vozila izogne nepotrebnemu finančnemu bremenu in tudi s svojim odsluženim vozilom ne zaseda javnih parkirišč, lahko vozilo preda eni od družb za razgradnjo vozil.

S strani družbe AMZS, ki je ena izmed družb na območju Mestne občine Murska Sobota, kjer se lahko odda odsluženo vozilo, sporočajo;

Odsluženo vozilo se lahko vozilo odpelje na AMZS d.d. v Mursko Soboto, kjer lahko vozilo odjavi iz prometa in ga obenem odda v razgradnjo, kjer so stroški za lastnika 12,00 EUR. V kolikor vozilo samo odjavi in vozilo še nekaj časa zadrži ter se kasneje odloči za razgradnjo, je strošek 12,00 EUR ob odjavi vozila iz prometa nato še 12,00 EUR ko ga odda v razgradnjo in se dopiše številka potrdila v MRVL.

 

Vozilo lahko v razgradnjo preda samo lastnik vozila ali:

-          oseba z overjenim pooblastilom lastnika vozila

-          oseba na katero se glasi pravnomočni sklep o dedovanju. Če je več dedičev se morajo vsi strinjati z razgradnjo in biti prisotni ob odjavi vozila ali pa pooblastiti eno osebo. Pooblastilo mora biti overjeno.

 

Če stranka sama pripelje vozilo na razgradnjo nima z razgradnjo nobenega dodatnega stroška. Lahko pa se preko AMZS-ja uredi odvoz vozilo, katerega okvirni strošek prevoza s popustom znaša cca 40,00 EUR do 50,00 EUR z DDV za vozila od 10 do 15 km oddaljenosti.

Zato vas vabimo, da sodelujemo in skupaj poskrbimo za bolj čisto, zdravo okolje, s tem pa tudi sprostimo več parkirnih mest.

Za več dodatnih informacij smo vam na voljo na Mestnem redarstvu Mestne občine Murska Sobota (tel:  02 525-16-32)

 

Klaudija Dominko Vrečič

Občinska redarka III