3. Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Gradiva
zakljucni_racun_proracuna_mestne_obcine_murska_sobota_za_leto_2023.pdf
pdf (6.4 MB)
sklep_o_prvih_prerazpporeditvah_sredstev_rebalansa_proracuna_mestne_obcine_murska_sobota_za_leto_2023.pdf
pdf (795.96 KB)
sklep_o_drugih_prerazporditvah_sredstev_proracuna_mestne_obcine_murska_sobota_za_leto_2023.pdf
pdf (485.13 KB)
predlog_zakljucnega_racuna_proracuna_moms_za_leto_2023.pdf
pdf (63.15 KB)