Participativni proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2023

Dragi občanke in občani!

Slika
Slika žarnice

Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi dela proračunskih sredstev in sami določijo, katere investicije so pomembne za celotno skupnost.

Tudi letos vas pozivamo, da sami predlagate projekte, ki bodo izboljšali kakovost življenja v naši občini.

Posredujte nam predloge projektov, za katere bi želeli, da jih uresničimo. Veselimo se izvirnih idej za naše skupno dobro!

Predlagajte
Ideja Zbiramo predloge projektov v višini med 2.000 € in 25.000 € z DDV-jem o porabi proračunskih sredstev Mestne občine Murska Sobota za leto 2023, v skupni višini 100.000 €.
Koledar Svoj predlog projekta o porabi participativnega proračuna lahko oddate do 9.12.2022.
Kontrola Vse oddane projektne predloge bo pregledala komisija, ki bo preverila ali projekt ustreza kriterijem.

Kliknite tukaj za ogled oddanih in potrjenih predlogov

Glasujte
Glasovanje Kliknite tukaj za ogled pogojev glasovanja in za oddajo glasovnice.

Predlagajte

Finančni okvir

V proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2023 bo za participativni proračun namenjenih 100.000 €.

Območje izvajanja

Sredstva iz participativnega proračuna bodo razdeljena na območju, ki obsega celotno Mestno občino Murska Sobota.

Kdo lahko sodeluje

Predlagatelj projekta je lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Mestni občini Murska Sobota.

Predlagatelj projekta ne more biti izvajalec predlaganega projekta, ne kot fizična ali pravna oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba povezana s poslovodstvom izvajalca.

Kako lahko predlagate projekt?

Svoj projektni predlog lahko oddate na predvidenem obrazcu, ki je objavljen na občinski spletni strani (RUBRIKA PARTICIPATIVNI PRORAČUN) do 9. 12. 2022 in sicer po/v:

 • elektronski pošti na naslov mestna.občina@murska-sobota.si,
 • navadni pošti na naslov Mestna občina Murska Sobota, Participativni proračun, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
 • v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Pogoji za potrditev projektnih predlogov

 • prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Mestne občine Murska Sobota
 • bo izveden na zemljiščih v lasti Mestne občine Murska Sobota ali krajevnih skupnosti
 • je namenjen splošni javni uporabi
 • je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti
 • še ni bil financiran s strani Mestne občine Murska Sobota
 • je finančno ovrednoten in njegova vrednost znaša od 2.000 do največ 25.000 € z vključenim DDV-jem
 • ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in mestnih četrteh
 • je izvedljiv v proračunskem letu 2023

Vsak predlog bo z vidika izvedljivosti pregledala pristojna komisija za participativni proračun, ki jo imenuje podžupan v opravljanju funkcije župana.

V kolikor bo skupna vrednost izbranih predlogov presegala znesek 100.000 EUR, bo izvedeno glasovanje občanov, o katerem bomo obveščali na občinski spletni strani.

 

Glasujte

Prejete predloge je komisija pregledala in izbrala predloge, ki ustrezajo pogojem za potrditev. Ker skupna vrednost potrjenih predlogov presega finančni okvir participativnega proračuna za leto 2023, boste projekte izbrali občani.

Oddane predloge si lahko ogledate na tej strani.

Pogoji glasovanja

 • Glasovanje bo potekalo od vključno torka, 3.1.2023 do vključno nedelje, 15.1.2023.
 • Glasuje lahko vsak občan Mestne občine Murska Sobota, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 16 let.
 • Vsak občan lahko odda samo eno glasovnico, na kateri lahko izbere največ tri projekte.
 • Glasovnico je možno oddati na enega izmed dveh načinov:
  • Elektronsko glasovanje na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Glasovnice lahko oddajo samo registrirani uporabniki. Registriran uporabnik lahko odda več glasovnic, vendar samo eno v svojem imenu (npr. oddate glas tudi kot pomoč sorodnikom).
  • Osebno glasovanje na sedežu mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota - v vložišču. S sabo imejte veljaven osebni dokument.

Za glasovanje je potrebno imeti uporabniški račun na tem spletnem mestu. Če uporabniškega računa še nimate, si lahko preberete več v navodilih spodaj.

Navodila - postopek kreiranja novega računa
pdf (1.38 MB)

Kliknite tukaj za oddajo glasovnice. 

Participativni proračun 2023
pdf (542.12 KB)
VLOGA - Participativni-proracun-MOMS-2023
pdf (670.36 KB)